Ranitomeya fantastica „Alto Cainarache“    -    Momentálně není v chovu