Další odkazy

15.01.2017 14:34

Přidal jsem několik nových webů, které najdete v sekci Odkazy. Dále jsem na titulní stránku dal link na velmi pěkné video bojujících samců Oophaga pumilio, odkazy na AmphibiaWeb a American museum, kde najdete základní informace o žabkách čeledi Dendrobatidae, ale také i o žabkách z jiných čeledí, a odkaz na stránku s článkem Jasona L. Browna, Ph.D., který pojednává o jedovatosti dendrobátek při chovu v zajetí.