Field Guide to Aposematic Poison Frogs (Dendrobatidae) of the Andean Countries. Colombia, Bolivia, Ecuador, Peru and Venezuela, Kahn T. R., La Marca E., Lötters S., Brown J. L., Twomey E., Amézqueta A., ed.

Field Guide to Aposematic Poison Frogs (Dendrobatidae) of the Andean Countries. Colombia, Bolivia, Ecuador, Peru and Venezuela, Kahn T. R., La Marca E., Lötters S., Brown J. L., Twomey E., Amézqueta A., ed.

2016, 582str., 123 barevných fotek. Kniha podává přehled o žabkách čeledi Dendrobatidae z pěti států Jižní Ameriky.