The most complete Oophaga pumilio. Color morphguide, autor van der Lingen Ch.

The most complete Oophaga pumilio. Color morphguide, autor van der Lingen Ch.

2011, 24str., 634 barevných fotografií. Další monografie, která na velice kvalitních fotografiích představuje jednotlivé barevné formy Oophaga pumilio